Quy trình đặt hàng và thanh toán

Quy trình đặt hàng và thanh toán

1./ Đặt trực tiếp qua số Hotline 0936.146.327 - 0902.913.420

2./ Tạo đơn hàng từ website.